Basında Biz


 
Türkiye’deki geri dönüşüm sektörünün en güçlü sivil toplum kuruluşu olan TÜDAM Derneği olarak temel hedefimiz ülkemizde oluşan geri dönüştürülebilir atıkların toplanması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasını sağlayarak geri dönüşüm sektörünün geri dönüşüm sanayisine evrilmesini sağlamaktır.

Atık kağıt ihracatının 2011 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından şarta bağlanması ile bu karar öncesinde atık kağıt ihracatı yapılabilirken, bu karar sonrasında atık kağıt ihracatı yurt içindeki kağıt geri dönüşüm tesislerinin inisiyatifine bırakıldı.

Gerekçe olarak kâğıt fabrikalarının atık kâğıda olan ihtiyacı gösterildi.  Her yıl 4 milyon ton dönüşebilen kâğıt, çöp sahalarına gömülüyor ve bunun ekonomik değeri ise 1,5 milyar TL ediyor. Toplanması ve gömülmesi için ilave olarak kamudan 750 milyon TL daha çıkmaktadır.

Atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörleri özelinde bakıldığında, gelişmiş ülkelerde atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması,  geri dönüştürülmesi, geri kazanımı ve bertarafıyla ilgili yapılan yatırımların çok büyük çoğunluğunun özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini ve aynı zamanda devletlerce çeşitli teşvik tedbirleri ve ekonomik enstrümanlarla desteklendiğini görmekteyiz.

Ülkemizde de şimdiye kadar geri dönüşüm sektörü teşvik tedbirlerinden ve diğer ekonomik desteklerden mahrum kalmıştır. Teşvik sistemimiz kalkınmada öncelikli bölgelere teşvik vermekte fakat atık yoğunluğu gelişmiş bölgelerde, 1-2-3 bölgelerde daha yoğundur.
Bu nedenle sektörümüz teşvik sisteminden yeterince faydalanamamaktadır.

21’inci yüzyılda dünyada atığın karşılığı  “ucuz hammaddedir”,  geri dönüşüm sektörü de ana sanayiye ucuz hammadde sağlayan vazgeçilmez tedarikçilerdir. Geri dönüşüm sektörüne ve çevre dostu teknolojik uygulamalara sağlanacak teşvikler ile sektörümüz ülkemize yatırım,  istihdam, ekonomik ve çevresel açıdan en hızlı geri dönüşü sağlayacaktır.