Etkinlikler
ALMANYA DEPOZİTO UYGULAMASI REMONDİS FİR.TEKNİK ZİYARET

Depozito Uygulaması örneklerinden olan Almanya Uygulamasını REMONDİS Firmasının desteği ile 11 Ekim 2019 günü Hamburg'da yaptığımız Teknik ZiyaretimizeTÜDAM Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇEVKO ve Çevre ve Şeh.Bak.Sıfır Atık Şb. ve Ambalaj Atıkları Şb.Md. katılımı ile detaylı olarak değlendirme fırsatı bulduk.